Zámečnický servis a nouzové otevíraní dveří - Petr Lorenc
Zámečnický servis a nouzové otevíraní dveří - Petr Lorenc Nouzové otevírání dveří, zabouchnuté, zamčené bytové dveře, kanceláře
Mňukova 24, Ostrava - Zábřeh
Úvod Služby Montáže Uzamykací systém Prodejna Užitečné informace Kontakty


V případě zabouchnutých dveří, či nutnosti rychlého otevření zámků volejte pohotovostní číslo:

Přehled základních zámečnických prací
a služeb:
 • Havarijní zámečnická
  služba
 • Havarijní otevírání
  zámků bytů
 • Nouzové otevírání
  automobilů
 • Nouzové otevření
  zamčených, zaklapnutých dveří všech druhů, materiálů a provedení
 • Expresní opravy vložek všech typů zámků
 • Montáž, demontáž, opravy a sjednocení zámků
 • Výměny a opravy zámků, pantů i celých dveří po pokusech o vloupání
 • Prodej a montáž   bezpečnostních dveří
  a protipožárních dveří
Uzamykací systémy

Účelem uzamykacích systémů je vytvořit funkční systém nadřazených a vlastních klíčů podle provozně-organizačních požadavků zákazníka a tím snížit na minimum celkový počet klíčů, které nosí každá konkrétní osoba na svazku. Vzájemnou kombinací profilů klíče a uzamykací sestavy každé jednotlivé vložky je možné vytvořit systém značného rozsahu a složitosti. Zadání velmi rozsáhlých zámkových systémů je však třeba s námi předem konzultovat. Pracovníci našeho obchodního oddělení jsou připraveni vám poradit a zodpovědět veškeré vaše dotazy.

Typy uzamykacích systémů:
• systém generálního, hlavního a skupinového klíče
• systém hlavního klíče
• systém centrální zámkové vložky
• kombinovaný systém
 

GENERÁLNÍHO, HLAVNÍHO A SKUPINOVÉHO KLÍČESYSTÉM GENERÁLNÍHO, HLAVNÍHO A SKUPINOVÉHO KLÍČE
Zákazník rozdělí zámky systému do jednotlivých skupin. Každou skupinu zámků pak odemyká společný skupinový klíč, zámky vybraných skupin odemykají hlavní klíče a všechny zámky odemkne generální klíč.

• každá vložka má svůj klíč, kterým nelze odemknout
   žádnou jinou vložku
• skupinový klíč otevře všechny vložky příslušné skupiny
• hlavní klíč otevře všechny vložky v několika skupinách
• generální klíč otevře všechny vložky
   pro tento systém platí, že se v uzamykacím
• plánu nesmí klíče stejného řádu (HK, SK)
   ve sloupcích tabulky překrývat

SYSTÉM HLAVNÍHO KLÍČE

 


SYSTÉM HLAVNÍHO KLÍČE

Všechny zámky mají vlastní klíč, který neodemkne žádný jiný zámek systému. Všechny zámky pak otevře hlavní klíč.

Klíč, kterým odemknete jen určené dveře v objektu. Počet hlavních klíčů závisí na počtu dveří v objektu.Hlavní klíče se dají sjednotit pro více dveří. Hlavní klíče vlastní zpravidla ti, kteří do jednotlivých dveří vstupují aby mohli vykonávat svou činnost.
SYSTÉM CENTRÁLNÍ ZÁMKOVÉ VLOŽKY

SYSTÉM CENTRÁLNÍ ZÁMKOVÉ VLOŽKY

Tento systém obsahuje dvě skupiny zámků. Zámky první skupiny (byty) mají vlastní klíč, který neodemkne jiný zámek této skupiny. Všechny tyto klíče však odemknou společné zámky ve skupině druhé (vstup, sklep, půda), které odemkne i společný hlavní klíč.

KOMBINOVANÝ ZÁMKOVÝ SYSTÉM
Zákazník určí oprávnění přístupu každého jednotlivého klíče do zámků systému v uzamykacím plánu. Tento systém kombinuje všechny výše popsané systémy.
 

 


O firmě   l   Služby   l   Montáže   l   Uzamykací systém   l   Prodejna   l   Užitečné informace   l   Kontakty